Філософія Щерба С П 2. Глобальні проблеми сучасності

Всі матеріали представлені тільки для ознайомлення з метою освіти, навчання і приватного дослідження. За прогнозами, максимально допустимої цифри – 10 млрд осіб – буде досягнуто приблизно у 30-ті роки нашого століття. Є думки, що цього рівня буде досягнуто значно раніше. Отже, https://blitz.if.ua/news/zbilshennya-kilkosti-podorozhuyuchikh-pislya-ofitsiynogo-zavershennya-pandemii назріла гостра необхідність прийняття глобальних заходів з оптимізації демографічного процесу. Подолання екологічної кризи. Насувається екологічна катастрофа, що породжується неконтрольованим вторгненням людини в біосферу, забрудненням навколишнього природного середовища.

До першої групи належать ті, що стосуються взаємовідносин усередині людської спільноти. Передусім, це проблема збереження миру й відвернення загрози світової війни, подолання економічної відсталості бідних країн, ліквідація небезпечних хвороб, боротьба проти наркоманії, тероризму, злочинності, демографічна. До другої належать проблеми, […]… XX ст. Позначилося в історії людства кривавими подіями двох світових війн, численними локальними збройними конфліктами, НТР і виходом землян у космічні простори, глибокими політичними та природними змінами на планеті. У третьому тисячолітті виникли проблеми, які стосуються життєвих інтересів не тільки окремих держав і регіонів, а й усього людства.

Якщо у 60-ті роки населення збільшувалося на 8 тис. За годину, у 80-ті – на 10 тис. Осіб, то сьогодні приріст досягнув 12 тис. Осіб за годину. У Росії загострення цих та багатьох інших проблем призвело до зниження середньої тривалості життя населення. Якщо в 1987 р вона становила 74,6 років у жінок і майже 65 років у чоловіків, то в другій половині 1990-х рр. – Вже близько 72 льоту жінок і лише 58 років у чоловіків.

глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення філософія

Проблеми розвитку суспільства. Необхідність і свобода Суспільство, як і природа, розвивається закономірно. Закони суспільного життя, подібно до законів природи, існують і діють, незалежно від свідомості й волі людини. Люди не можуть створювати або знищувати їх.

Філософія – Касьян В. І. – 83. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства

Науково-філософська постановка проблеми свідомості Проблема свідомості, духу, духовності – одна з головних у філософії. Залежно від того, як ставиться… Охарактеризуйте найголовніші («зовнішні» і «внутрішні») глобальні проблеми сучасного людства. Необхідна консолідація зусиль усього людства для розв’язання глобальних проблем. Природа існує за законом негативного зворотного зв’язку, відбувається регуляція процесів навколишнього середовища. Культура людини за законом позитивного зворотного зв’язку, рух вперед на основі набутого досвіду.

В-п’ятих, ефективне вирішення глобальних проблем вимагає і наукової філософської методології, формування планетарного мислення. Недостатньо і природничо-наукового, технократичного мислення. Потрібен комплексний підхід, використання методів, засобів, принципів різних наук, в тому числі й філософських.

Світлана Миколаївна Внучко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

– Тема 8. Російська філософія 1. Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI – XVII ст.) Російська філософська думка має спільні історичні витоки і багато точок зіткнення з українською. Її початок відносять до періоду Київської Русі. Найвизначнішим поштовхом для її виникнення і формування було прийняття християнства і долучення до культурних традицій Візантії […]… Російська філософія XVII-XIX століть 1.

Глобальні соціально-політичні проблеми охоплюють комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням миру і міжнародної безпеки. Протягом тривалого періоду система міжнародної безпеки базувалася на ядерному стримуванні військових держав. Проте з часом прийшло розуміння, що ядерна війна не може бути засобом досягнення зовнішньополітичних цілей в умовах, коли посилилася глобальна взаємозалежність держав. Науково-філософська постановка проблеми свідомості 1. Науково-філософська постановка проблеми свідомості Проблема свідомості, духу, духовності – одна з головних у філософії.

Про це свідчать такі дані. Демографи вважають, що Земля може витримати навантаження максимальної кількості населення не більше 10 млрд осіб. Сьогодні людство досягло б млрд, а на початку нашої ери народонаселення світу складало лише 250 млн. Особливо зросли темпи приросту в минулому XX столітті.

Філософське дослідження глобальних проблем виходить із об’єктивного статусу їх існування. В їх основі лежить суперечність між людиною (суспільством, людством) та існуючою дійсністю, спроможністю природного Й суспільного середовища задовольняти людські потреби, інтереси й бажання. Це реальні, а не ілюзорні проблеми. А відтак, їх аналіз має бути об’єктивним, а шляхи вирішення – реалістичними.

Ця діяльність… Природа цінностей та їх типологія. Людська життєдіяльність завжди була й залишається зорієнтованою. Цьому сприяють її цінності, що слугують своєрідним… Як уже підкреслювалось, для того, щоб жити люди змушені за допомогою праці задовольняти свої матеріальні й духовні потреби.

А це можливо лише в процесі… Загострилася проблема цивілізаційної взаємодії, взаємної адаптації суспільства з різною культурою. Забруднене повітря окислами сірки, азоту, вуглекислим газом. Це спричинило зміну клімату — глобальне потепління за рахунок «парникового ефекту».