2 beyazıt 954

Sultan Şairler: Adlî 2 Bayezid

Beyazıt’ın zaafı, devlet adamlarının kayıtsızlığı ve şehzadelerin hükümdar olmak için birbirleriyle rekabetleri Şah İsmail’in faaliyetlerini kolaylaştıran sebeplerdendir. Devrinde Osmanlı Devleti’nin mevcut gücünü korumuş, ordu ve donanmayı geliştirmiştir. Özellikle topçu ve süvari teşkilâtını İslâhata tâbi tutmuştur. Zamanında Venedik’ten Modon, Koron, tnebahtı; Boğdan Bcyliği’ndcn Karadeniz kıyılarındaki Kili ve Akkerman kaleleri fethedilmiştir. Web sitesinin düzgün çalışması için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir.

Sultan Alparslan’ın Malazgirt’teki Hutbesi

Kırım Hanlığı’na bağlı olmayan şehir doğrudan doğruya İstanbul’a bağlıydı. Şehzade Selim’in düşüncesi kayınpederi olan Kırım Hanı I.Mengli Giray’a yakın bulunabilmekti. Zira I. Mengli Giray da damadını destekliyordu. Bunun üzerine Şehzade Süleyman 1504 yılında ölen amcası Şehzade Mehmet yerine Kefe sancak beyi oldu. Şah İsmail’in Anadolu’da Şii propagandası yapmakla görevlendirdiği kişi, Şahkulu adı verilen biriydi. Şehzadeler arasındaki huzursuzluğun ortaya çıktığı dönemde Şahkulu önderliğindeki Kızılbaşlar isyan etti. İsyancılar; Antalya, Kızılcakaya, Korkuteli, Elmalı, Burdur ve Keçiborlu yerleşimlerine baskın yaptıktan sonra Kütahya önlerine geldi.

Melikgazi Belediye Başkanı Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi

Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır. Şah İsmail’in, düşüncelerini yaymak için görevlendirdiği Şahkulu, Antalya, Manisa, Kütahya taraflarında bir isyan çıkardı . Kayseri ve Sivas arasında, Gök-çay Meydan Savaşı’nda Osmanlı Türk ordusu ile Şahkulu (Şeytankulu) kuvvetleri karşılaştı. Şahkulu kuvvetleri yenildi ve Şahkulu öldürüldü. Beyazıt’ın son zamanlarında Osmanlı Devleti’nde ciddi bunalımların doğmasına sebep oldu. Oğulları Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut ve Şehzade Selim arasında babalarının sağlığında taht mücadeleleri başladı. Bu web sitesi, siz web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.

{

II. Bayezid

|}

Târihte; ilmi, tâkvâsı, merhameti, vakarı ve hilmi ile meşhûr olan Bâyezîd-i Velî, ulemâ ve evliyâya çok hürmet gösterirdi. O’nun bu istikâmette kullandığı husûsî bir bütçesi vardı. Bununla ilim ve irfân erbâbını eser vermeye teşvîk ederdi. Sultan’ın bu himâyesi, İstanbul’u bir ulemâ meşheri hâline getirdi. Esir düştüğü Osmanlı ülkesinde uzun süre kalan ve Şark âlemi hakkında çeşitli eserler kaleme alan Venedikli yazar. Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı. Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti’ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi.

1511’de patlak veren Şah Kulu Baba Tekeli isyanında Kütahya’yı ele geçiren asiler, güçlükle bastırılabildiler. 1498 yılında Silistre Sancakbeyi Bali Bey kumandasında bir ordu ile Lehistan Seferi’ne çıktı. Ardından Venedikliler üzerine gidip 25 Ağustos’da İnebahtı, 9 Ağustos 1500’de Modon ve 16 Ağustos’da ise Koron alındı. Cem Sultan’nın cenazesi de pazarlık konusu oldu. 1499’da Osmanlı topraklarına getirilen cenaze, Bursa’da Muradiye Camii’de türbeye defnedildi. Cem Sultan’ın Avrupa’da olduğu dönem, İspanyollar karşısında yenilgiye uğrayan Endülüs Devleti, Osmanlı Devleti’nden yarım istemişti. Ancak Avrupa’da bir seferden çekinen Bayezid, 1492’de Kemal Reis’i görevlendirerek İspanya’daki Müslümanların Kuzey Afrika’ya, Yahudilerin’de Selanik’e taşınmasına yardımcı oldu. İstanbul ili, Beyazıt Meydanı’nda Beyazıt Camisi’nin güneyinde. Türbeyi II. Beyazıt’ın oğlu Yavuz Sultan Selim yaptırmıştır.

2) Şah kulu öldürüldü ve isyancılar dağıldılar. Ayaklanmalara katılanlar Ege denizindeki Modon ve Koron adalarına sürüldü . 2) Safevi Devleti Anadolu’da çıkardığı Şii İsyanları ile Osmanlı Devletini zayıflatmak istemiştir. 3) Balkanlara yapılacak seferlerde Kırım kuvvetlerinden yararlanıldı. 11) Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru olarak kullanılmıştır. 7) Büyük ekonomik kayıplar olmuş, büyük miktarlarda haraçlar verilmiştir. Ismimi, e-postamı ve web sitemi bir dahaki sefere bu tarayıcıya kaydet. Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

Memlüklüler ile Osmanlılar’ın ilişkileri başlangıçta dostçaydı. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki zaferleri Memluk başkenti Kahire’de resmî şenliklerle kutlanıyordu. Ama Memluklular Osmanlılar’ın Çukurova bölgesindeki varlıklarından hoşnut değillerdi. Osmanlılar’ın bölgeye yaptığı akınlar iki ülkenin arasını bozdu. Türkler tarafından yönetilen bu iki ülkenin aralarının bozulmasındaki bir başka sebep ise prestij meselesiydi. Devrin en büyük devleti konumunda olan Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda da devrin en büyük İslam ülkesiydi. Halifeliğin, Kutsal Emanetler’in ve mukaddes şehirlerin Memluk Devleti’nin elinde olması Osmanlı’nın kabul edemeyeceği bir durumdu.

II. Bayezid’in, Mahmut, Ahmed, Şehinşah, Selim, Mehmed, Korkut, Abdullah ve Alemşah isimli 8 oğlu ve pek çok da kızı olmuştu. Oğullarının en büyüğü babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra öldü. Oğulları olan Mahmut, Mehmet, Alemşah ise 1507’den önce öldüler. Hayatta sadece yaş sırası ile Şehzade Ahmed, Şehzade Korkut, Şehzade Selim ve Şehinşah kalmıştı. Hepsi de olgun yaşlara gelmiş, ya 40 yaşını geçmiş veya yaklaşmışlardı. Şehzade Korkut ile Şehzade Selim Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızı olan Ayşe Hatun’un çocuklarıydılar. Şehzade Ahmed Amasya’da valiyken, Korkut Manisa’da, Şehzade Selim ise Trabzon’da vali olarak görevliydi.

Bunlardan bir kısmı Osmanlı topraklarına(İstanbul ve Selanik) yerleştirilmişlerdir ki Türkiye’deki Musevilerin büyük bir bölümünün ataları bunlardır. Bu dönemde Türk denizcileri, Kuzey Afrika kıyılarında bazı üsler elde ettiler. Bu devlete Osmanlı donanmasının uzak denizlerde savaşacak kadar yeterli olamaması, Cem Sultan’ın Avrupa’da bulunmasından dolayı yeterli yardım yapılamamıştır. 7 Temmuz günü donanmanın geldiği Modon’a ardından bizzat padişah komutasındaki ordu gelerek kaleyi kuşatmaya başladı. 24 Temmuz’da Venedik donanması atağa geçse de Kemal Reis tarafından geri püskürtüldüler. Kale Venediklilere mahsus olan bir şekilde savunulmuş, lakin 10 Ağustos 1500’de kaybedilmişti. Modon’un çetin direnişine rağmen kaybedilmesi, bu kalenin yakınlarında bulunan Koron ve Navarin kalelerinin de sonunu gösteriyordu. Babasının vefatını öğrenen ve devlet büyüklerinin acele başkente gelmesi hakkında gönderdikleri mektupları alan II. Bayezid, beraberinde 4.000 kişiyle Amasya’dan yola çıktı ve 9 günde Üsküdar’a ulaştı. Ertesi gün oğlu Şehzade Korkut’tan saltanatı resmen teslim alıp 22 Mayıs1481 tarihinde Osmanlı tahtına çıktı.

Leave a Reply